تبلیغات
اتو ماسیون صنعتی و نرم افزار

 قابل توجه کلیه دانشجویان و مهندسان : تهیه و فروش کلیه نرم افزازهای مهندسی   برق ، ا لکترونیک ، اتوماسیون صنعتی ، قدرت ، و کامپیوتر،برگزار ی دوره های آموزشی نرم افزارهای اتوماسیون و برق،طراحی و نقشه کشی پروژه های اتوماسیون و کنترل،مشاوره و اجرای پروژه های کنترل،برنامه نویسی کنترل کننده هاو مانیتورینگ شرکت زیمنس و... جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09125153675 تماس بگیرید

تبلیغات

فروشگاه

سایت سافت پویا

ePLAN P8,5

دوره های آموزشی

مقالات

تجهیزات ابزاردقیق

نرم افزار

صفحه اصلی

اتوماسیون صنعتی و نرم افزار
نرم افزار LABVIEW | نرم افزار های تخصصی برق ,

فروش نرم افزارLABVIEW با كلیه ماژول های LABVIEW

LABVIEW 3 TOOLKIT
ASSISTANT FRAMEWORK & LABVIEW BROKER & NI-IMAQ FOR IEEE 1394 CAMERAS

LABVIEW 4.1
ANALYSIS & CONTROL & SIMULATION FOR AUTMATION FULL

LABVIEW 5.0
ANALYSIS & CONTROL & SIMULATION FOR AUTMATION FULL WITH APP.BUILDER

LABVIEW 5.0 DEMO
ANALYSIS & CONTROL & SIMULATION FOR AUTMATION (DEMO)

LABVIEW 5.0.1
ANALYSIS & CONTROL & SIMULATION FOR AUTMATION FULL

LABVIEW 5.1
ANALYSIS & CONTROL & SIMULATION FOR AUTMATION FULL

LABVIEW 6.0 CD1
ANALYSIS & CONTROL & SIMULATION FOR AUTMATION FULL

LABVIEW 6.0 CD2
APPLICATION BUILDER & MANUAL & DRIVERS

LABVIEW 6.0.1
ANALYSIS & CONTROL & SIMULATION FOR AUTMATION & APP.BUILDER

LABVIEW 7.0 CD1
ANALYSIS & CONTROL & SIMULATION FOR AUTMATION & APP.BUILDER

LABVIEW 7.0 CD2
THIS CD IS CONTENTS OF MANY DRIVERS FOR LABVIEW

LABVIEW 7.1 CD1
ANALYSIS & CONTROL & SIMULATION FOR AUTMATION & APP.BUILDER

LABVIEW 7.1 CD2
THIS CD IS CONTENTS OF MANY DRIVERS FOR LABVIEW

LABVIEW 8.0 CD1
ANALYSIS & CONTROL & SIMULATION FOR AUTMATION & APP.BUILDER

LABVIEW 8.0 CD2
THIS CD IS CONTENTS OF MANY DRIVERS FOR LABVIEW VOL 1

LABVIEW 8.0 CD3
THIS CD IS CONTENTS OF MANY DRIVERS FOR LABVIEW VOL 2

LABVIEW 8.2
GRAPH PROGRAMMING LANGUAGE FOR ANALYSIS & CONTROL & SIMUL. FOR AUTMATION

LABVIEW 8.2.1 CD1
GRAPH PROGRAMMING LANGUAGE FOR ANALYSIS & CONTROL & SIMUL. FOR AUTMATION

LABVIEW 8.2.1 CD2
THIS CD IS CONTENTS OF MANY DRIVERS FOR LABVIEW VOL 1

LABVIEW 8.2.1 CD3
THIS CD IS CONTENTS OF MANY DRIVERS FOR LABVIEW VOL 2

LABVIEW 8.2.1 CD4
THIS CD IS CONTENTS OF MANY DRIVERS FOR LABVIEW VOL 3

LABVIEW 8.5 CD1
GRAPH PROGRAMMING LANGUAGE FOR ANALYSIS & CONTROL & SIMUL. FOR AUTMATION

LABVIEW 8.5 CD2
THIS CD IS CONTENTS OF MANY DRIVERS FOR LABVIEW VOL 1

LABVIEW 8.5 CD3
THIS CD IS CONTENTS OF MANY DRIVERS FOR LABVIEW VOL 2

LABVIEW 8.5 CD4
THIS CD IS CONTENTS OF MANY DRIVERS FOR LABVIEW VOL 3

LABVIEW CONTROL
LABVIEW CONTROL DESIGN TOOLKIT VER V2.0 FOR VER 7.1 (2004)

LABVIEW CONTROL 2.1
LABVIEW CONTROL DESIGN TOOLKIT VER V2.1.1 FOR VER 8.2 (2006)

LABVIEW CONTROL 2.1.2
LABVIEW CONTROL DESIGN TOOLKIT VER V2.1.2 FOR VER 8.2.1 (2007)

LABVIEW DAQ 6.9.2
DATA ACQISITION DRIVER SOFTWARE FOR LABVIEW

LABVIEW DAQMX 8.3
LABVIEW DATA ACQUISITION DRIVER SOFTWARE 2006

LABVIEW DAQMX 8.5
LABVIEW DATA ACQUISITION DRIVER SOFTWARE 2007

LABVIEW DAQMX 8.6 CD1
LABVIEW DATA ACQUISITION DRIVER SOFTWARE 2007

LABVIEW DAQMX 8.6 CD2
LABVIEW DATA ACQUISITION DRIVER SOFTWARE 2007

LABVIEW DSC 8.2
LABVIEW DATALOGGING AND SUPERVISORY CONTROL MODULE 8.2 2006

LABVIEW DSC 8.2.1
LABVIEW DATALOGGING AND SUPERVISORY CONTROL MODULE 8.2.1 2006

LABVIEW DSC 8.5
LABVIEW DATALOGGING AND SUPERVISORY CONTROL MODULE 8.5 2007

LABVIEW DSC RTS 8.2
LABVIEW DATALOGGING AND SUPERVISORY CONTROL MODULE RUN-TIME SYSTEM 8.2

LABVIEW DSC RTS 8.2.1
LABVIEW DATALOGGING AND SUPERVISORY CONTROL MODULE RUN-TIME SYSTEM 8.2.1

LABVIEW DSC RTS 8.5
LABVIEW DATALOGGING AND SUPERVISORY CONTROL MODULE RUN-TIME SYSTEM 8.5

LABVIEW DYNAMIC
NI LABVIEW & LABWINDOWS DYNAMIC SIGNAL ANALYZER VER 1.0

LABVIEW EBOOK & DEMO
EBOOK AND REFERENCE MANUAL AND USER GUIDE FOR LABVIEW TOOLKIT VIDEO AVX

LABVIEW EMBEDDED 8.2
NI LABVIEW 8.2.1 EMBEDDED DEVELOPMENT MODULE 2.0 2006

LABVIEW EMBEDDED 8.2.1
NI LABVIEW 8.2.1 EMBEDDED DEVELOPMENT MODULE 2.0 2006

LABVIEW EMBEDDED 8.5
NI LABVIEW 8.5 EMBEDDED DEVELOPMENT MODULE 2.5 2007

LABVIEW FILTER
NI LABVIEW DIGITAL FILTER DESIGN TOOLKIT VER 8.2 2006

LABVIEW FPGA 8.0
NI LABVIEW FPGA MODULE VERSION 8.0 2005

LABVIEW FPGA 8.5 CD1
NI LABVIEW FPGA MODULE VERSION 8.5 2007 VOL 1

LABVIEW FPGA 8.5 CD2
NI LABVIEW FPGA MODULE VERSION 8.5 2007 VOL 2

LABVIEW FPGA 8.5 CD3
NI LABVIEW FPGA MODULE VERSION 8.5 2007 VOL 3

LABVIEW FPGA 8.5 CD4
NI LABVIEW FPGA MODULE VERSION 8.5 2007 VOL 4

LABVIEW FUZZY LOGIC
FUZZY LOGIC CONTROL TOOLKIT FOR LABVIEW/BRIDGEVIEW VER 5.0

LABVIEW IDENTIFICATION3.0.1
LABVIEW SYSTEM IDENTIFICATION TOOLKIT 3.0.1 (2007)

LABVIEW IMAQ VISION 6.1
IMAQ VISION 6.1 FOR LABVIEW 2002

LABVIEW IMAQ VISION 7.1
IMAQ VISION 7.1 FOR LABVIEW 7.1 2004

LABVIEW IMAQ VISION 8.0
THE NI VISION 8.0 ACQUISITION SOFTWARE CONTAINS NI-IMAQ 3.5.1, NI-IMAQ FOR IEEE 1394

LABVIEW INTERNET 6.0
LABVIEW INTERNET TOOLKIT 6.0 (2006)

LABVIEW MODULATION 3.1
THE NI MODULATION TOOLKIT FOR LABVIEW CONTAINS VIS (VIRTUAL INSTRUMENTS) 2006

LABVIEW NI-DMM 1.6
LABVIEW NI-DMM AND NI-SWITCH SOFTWARE VER 1.60

LABVIEW NI-MOTION 7.3
THIS SOFTWARE YOU USE TO COMMUNICATE WITH ALL NATIONAL INSTRUMENTS MOTION CONTROLLERS

LABVIEW NI-MOTION 7.6
THIS SOFTWARE YOU USE TO COMMUNICATE WITH ALL NATIONAL INSTRUMENTS MOTION CONTROLLERS

LABVIEW PDA & TOUCH PANEL
LABVIEW 8.2 PDA MODULE FOR WINDOWS MOBILE & TOUCH PANEL MODULE FOR WIN CE

LABVIEW PDA 7.0
LABVIEW PDA MODULE FOR FOR WINDOWS MOBILE 7.0 (2003)

LABVIEW PDA 8.2.1
LABVIEW PDA MODULE FOR FOR WINDOWS MOBILE 8.2.1 (2007)

LABVIEW PDA 8.5
LABVIEW PDA MODULE FOR FOR WINDOWS MOBILE 8.5 (2007)

LABVIEW PID TOOLKIT
PID CONTROL TOOLSET FOR LABVIEW 6.0 (2001)

LABVIEW PID TOOLKIT 8.2
PID CONTROL TOOLSET FOR LABVIEW 8.2 (2006)

LABVIEW REAL TIME
NI LAVIEW REAL-TIME EMBEDDED SOFTWARE VERSION 6.1 & 7.0 & 7.1 (2003,2004)

LABVIEW REAL TIME 8.2
NI LAVIEW REAL-TIME EMBEDDED SOFTWARE VERSION 8.2 (2006)

LABVIEW REAL TIME 8.5
NI LAVIEW REAL-TIME EMBEDDED SOFTWARE VERSION 8.5 (2007)

LABVIEW REAL TIME EXECUTION
NI LAVIEW REAL-TIME Execution Trace Toolkit 2.0 (2007)

LABVIEW REPORT GENERATION
LABVIEW REPORT GENERATION TOOLKIT FOR MICROSOFT OFFICE 2001

LABVIEW SIGNAL EXPRESS 1.1
LABVIEW SIGNAL EXPRESS 1.1.1 FOR NI-FGEN ,NI-SCOPE ,NI-DAQMX ,NI-HSDIO ,NI-HWS (2005)

LABVIEW SIGNAL EXPRESS 2.0
LABVIEW SIGNAL EXPRESS 2.0 FOR NI-FGEN ,NI-SCOPE ,NI-DAQMX ,NI-HSDIO ,NI-HWS (2007)

LABVIEW SIGNAL EXPRESS 2.5
LABVIEW SIGNAL EXPRESS 2.5 FOR NI-FGEN ,NI-SCOPE ,NI-DAQMX ,NI-HSDIO ,NI-HWS (2007)

LABVIEW SIGNAL PROCESSING 6
SIGNAL PROCESSING TOOLSET 6.0 FOR LABVIEW (2001)

LABVIEW SIGNAL SOURCE
LABVIEW SIGNAL SOURCE FOR NI-FGEN OR NI-SCOPE

LABVIEW SIMULATION 7.1
LABVIEW SIMULATION MODULE TOOLKIT FOR VER 7.1 (2004)

LABVIEW SIMULATION 8.2
LABVIEW SIMULATION MODULE VER 8.2 2006

LABVIEW SOFTMOTION 2.1
NI LABVIEW SOFTMOTION CONTROLLER 2.1 (2007)

LABVIEW SOUND & VIB. 3.1
NI SOUND AND VIBRATION TOOLKIT VER 3.1 FOR LABVIEW VER 7.0

LABVIEW SOUND & VIB. 4.0
NI LABVIEW SOUND AND VIBRATION TOOLKIT VER 4.0 FOR LABVIEW VER 8.2

LABVIEW SQL TOOLSET
LABVIEW SQL DATABASE CONNECTIVITY TOOLSET VER 1.0.1

LABVIEW STATE DIAGRAM
NATIONAL INSTRUMENT LABVIEW STATE DIAGRAM TOOLKIT

LABVIEW TOUCH PANEL 8.5
LABVIEW 8.5 TOUCH PANEL MODULE FOR WINDOWS CE (2007)

LABVIEW VI LOGGER
LABVIEW VI LOGGER VERSION 1.0 FOR LABVIEW 6.0

LABWINDOWS CVI 8.0
NI LABWINDOWS/CVI FOR WINDOWS 2000/XP VERSION 8.0 (COMPILER C) 2005

LABWINDOWS CVI 8.1.1
NI LABWINDOWS/CVI FOR WINDOWS Vista/2000/XP VERSION 8.1.1 (COMPILER C) 2007

LABWINDOWS CVI 8.5
NI LABWINDOWS/CVI FOR WINDOWS Vista/2000/XP VERSION 8.5 (COMPILER C) 2007LABWINDOWS CVI 8.5
NI LABWINDOWS/CVI FOR WINDOWS Vista/2000/XP VERSION 8.5 (COMPILER

نرم افزار به صورت چهار DVD تقدیم میگردد.


نوشته شده توسط گروه مهندسی سافت پویا در یکشنبه 2 دی 1386 و ساعت 11:56 ق.ظ
لینك های موضوعات اصلی
گروه مهندسی سافت پویا
نماینده فروش محصولات اتوماسیون و كنترل تله مكانیك
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
نمایندگی محصولات اتوماسیون و كنترل تله مكانیك
نرم افزارهای PLC های میتسوبیشی
موارد كاربرد ePLAN
دوره های آموزشی برگزار شده EPLAN P8
نرم افزارهای PLC,HMI
فعالیتهای بازرگانی سافت پویا
INTOOLS
كتاب های برق و اتوماسیون صنعتی
نرم افزار LABVIEW
كتاب آموزشی نرم افزار ePLAN
WINCC
كابل های ارتباطی product & special
تبلیغات صنعت و اخبار صنعت
Automation Studio
آموزش ePLAN P8
ePLAN
شرح ومباحث دورهای آموزشی Eplan Electric P8
ePLAN electric P8.DIALUX.Etap
PCS7
AVR MICROCONTROLLERS
STEP 7
نرم افزارهای آموزشی
شبکه های صنعتی
معرفی شرکت آلن برادلیAllen Bradly PLC
استاندارد های صنعتی و مهندسی
خدمات جدید گروه مهندسی سافت پویا


صفحات:
 


Copyright © 2007 The Softpooya Company. All rights reserved


فروشگاه اینتر نتی سافت پویا

  دوره های آموزشی اتوماسیون صنعتی ،برق،كنترل وابزاردقیق